Echte stadsmussen

De projecten van Locus maken wonen, werken en leven in de stad mooier en aangenamer. Elke steen die we leggen, draagt bij tot een betere stad. 

LOCUS creëert kantoorlofts voor creatieve bedrijven, zonnige woonlofts en duurzame nieuwbouwwoningen voor stadsliefhebbers. Met respect voor het historisch erfgoed bouwen we al 25 jaar aan het verbeteren en verfraaien van het grootste beschermde stadsgezicht van Gent: De Voorhaven, één van de best bewaarde 19de eeuwse havens in Europa. Ondertussen ontdekten heel wat bedrijven en jonge gezinnen dit mooi stukje Gent op het schiereiland Muide-Meulestede. 

LOODSEN 22 en 23 werden door Locus gerenoveerd tot 79 karaktervolle lofts om te wonen en te werken. Onze hedendaagse nieuwbouwprojecten zoals NEO en TRINITY maken leven in deze mooie buurt nog aangenamer.

Bijna 30 jaar op de Muide

"Ik ben lang geleden verliefd geworden op deze buurt", zegt Dirk Valvekens. "En als ik de pakhuizen in de New-Yorkstraat en de loodsen aan het kanaal Gent-Terneuzen niet had opgekocht, waren ze nu allemaal afgebroken."

Durven dromen, het typeert de zaakvoerder van Locus Developments. Als bioloog nam hij in 1990 een sprong in het onbekende. Met een zelfgeschreven optieovereenkomst en 10.000 Belgische franken wist Dirk de eigenaar te overtuigen. Hij kreeg een maand de tijd om een bank te vinden die zijn 'gek idee' zou steunen. Want iedereen dacht dat lofts niets zouden worden in Gent. Ook de stad had haar twijfels, maar vond het idee wel sympathiek. Ze waarschuwden wel dat de weg lang en moeilijk zou zijn...

De Voorhaven: het grootste beschermde stadsgezicht van Gent

Toen de afbraak van de Loods 24 volop aan de gang was om plaats te maken voor KMO-terrein, stapte Dirk  naar de toenmalige havenkapitein: "we vonden het zonde dat men zo'n prachtig stukje erfgoed deed verdwijnen. Ook de loodsen zouden een andere functie kunnen krijgen. De man had oren naar mijn ideeën. Gelukkig want de sloopvergunning voor alle loodsen lag al klaar."

Opnieuw startte een administratieve lijdensweg. Twaalf jaar zou het duren vooraleer er een bouwvergunning voor Loods 22 werd afgeleverd. En pas nog eens acht jaar later trokken de eerste bewoners in de lofts.

Ondertussen ijverde buurtbewoner Walter Ertvelt voor het beschermingsbesluit dat in 1996 een feit werd. De Voorhaven samen met het Tolhuis werd meteen het grootste beschermde stadsgezicht van Gent en zowat de best bewaarde 19de eeuwse haven in Europa.

Lees meer: invertaris erfgoed

Erfgoed beschermen blijft nodig, elke dag opnieuw

In 2012 werd vzw De Voorhaven opgericht. Een initiatief van enkele buurtbewoners die steun vonden bij Locus. Aanleiding was de 'kasseienoorlog'. Ondanks de gemaakte afspraken om kasseien te gebruiken, doken bij de heraanleg van de Londenstraat toch asfaltmachines op. Enkele buurtbewoners trokken naar de rechter. Een jarenlange juridische strijd werd uiteindelijk in het voordeel van de buurtbewoners beslecht. 

Dirk: "Ik begrijp dat de kostprijs van kasseien hoger is en dat Gent een fietsvriendelijke stad wil zijn, maar in 1996 is het gebied beschermd. Twaalf gebouwen zijn als monument geklasseerd. Het beschermingsbesluit differentieert dit gebied, maakt het uniek en zorgt ervoor dat alle beslissingen door eenzelfde filosofie gedragen worden. Straatbedekking in de oorspronkelijke materialen dus.

Ondertussen telt vzw De Voorhaven 600 leden, stuk voor stuk mensen die deze authentieke 19de eeuwse haven mee willen beschermen. Op de laatste Openmonumentendag ontving vzw De Voorhaven samen met de Vlaamse erfgoedvereniging Herita meer dan 1.000 bezoekers.

Meer info: www.voorhaven.be

De Voorhaven klimaatneutraal

"Dat is onze nieuwe uitdaging!" stelt Dirk. "De hele beschermde site, zo'n 3,5 hectare energieneutraal krijgen via zonnepanelen en eventueel geothermie. Dat is uniek voor Vlaanderen en past volledig in de ambitie van de stad Gent. Het zou fijn zijn mochten we hier kunnen samenwerken. 

Biologie en industrieel erfgoed: Dirk Valvekens combineert met succes twee van zijn passies in Locus. "We creëren kwaliteitsvolle woningen en kantoren in de stad, en alleen in de stad natuurlijk. De natuur die ons nog rest, moeten we kost wat kost beschermen. Dat doen we met Locus al meer dan 25 jaar door wonen in de stad opnieuw aantrekkelijker te maken en in te zetten op klimaatneutrale energie. Dat laatste kan voor ons niet snel genoeg gaan!

: ) make your city smile again : )

Een groen wagenpark en autodelen

Locus zet uiteraard ook in op elektrisch autorijden. Een elektrische wagen heeft het potentieel om heel erg groen te zijn. Wie kan daar tegen zijn? De eerste laadpaal op de Muide kwam er dankzij de inspanningen van Locus en staat onder LOODS 22. De nood aan nieuwe laadpalen laat zich ondertussen voelen, er rijden aan De Voorhaven al heel wat elektrische wagens rond.

Autodelen is ‘the next big thing’. Zoals BattMobiel bijvoorbeeld. Elektrisch autodelen voor elke Gentse wijk, vond zijn oorsprong aan De Voorhaven.

Meer info: https://www.battmobiel.be/

De bioloog is nooit ver weg

De gierzwaluwen die elk jaar vanuit Afrika naar De Voorhaven vliegen, vinden hier ook hun stek. Bijna 50 nestkasten zijn er ondertussen, en als het aan Dirk ligt, komen er nog bij: "Ik probeer in al onze projecten nestkasten in te bouwen. We installeerden ook webcams in een 10-tal nestkasten en alle jonge vogels worden geringd. We organiseren ook informatieavonden met gierzwaluwexperten in samenwerking met Natuurpunt. Het zijn immers heel interessante diertjes. Zo landen ze nooit op de grond, maar vliegen altijd. Slapen, eten, voortplanten: alles gebeurt in de lucht. Ze hebben het vandaag erg lastig om een 'natuurlijke' nestplaats te vinden zoals spleten in gebouwen of onder dakranden van huizen. De Vlaming renoveert en stopt alle kieren dicht. Dat is goed natuurlijk, maar dat betekent wel dat deze sierlijke vogels onze hulp broodnodig hebben.

Lees meer: www.gierzwaluwen.be

Ode aan de Muide

Het voormalige havenkwartier van Gent, de Muide, is aan een opmars bezig: meer en meer creatieve geesten vinden een vaste stek in deze boeiende wijk. Talrijke renovatieprojecten werken deze opwaardering in de hand, net als de verfrissende (woon)ideeën van bedrijfsleiders, (ex-)sportlui, mediafiguren, ... Annelies Rutten nam de proef op de som en peilde bij dertien bewoners naar de magie van de buurt. Een prachtig geïllustreerd boek dat de poëzie van de Muide uitgebreid in de verf zet, met schitterende beelden van topfotograaf Bart Van Leuven.

Er zijn nog enkele boeken beschikbaar. Meer info: sales[at]locus.be